Bookmark-new.svg
مقالة ناقصينها عيون لكلام:
لمعلومات لّي ف هاد لمقالة ناقصين ف توتيق، خاصّ يتزادو فيها عيون لكلام باش تكون موتوقة
Go-bottom.svg
مقالة مقطوعة من شجرة:
هاد لمقالة مقطوعة من شجرة، ما كاتوصل ليها تا شي مقالة خرا ف لموسوعة، حاول تزيد ليانات ديالها ف مقالات خرين

اللسان (ب لاتينية Lingua، بالسوسية ⵉⵍⵙ إيلس) هو واحد لعضو ݣلضمي كاين فلجوف الفمي، عندو خدامي موهيمين فلعيشة ديالنا واللي هيا: الدوقان، السريط، كاتعاون على لهريد دلماكلة وحتا كاتعاون ف لهضرة و التخراج الصحيح دلكلمات فاللوغة وكاين ݣاع عيلم سميتو علم اللسانيات اللي كايقرا على اللوغات .

اللسان

لاناطومي ديال اللسانعدل

اللسان كايتقسم على جوج ديال لقشايف (قِطَع):

لكسدة دلسان (كايتحرك)

الجدر دلسان (جامد)

لكسدة براصها كاتقسم لجوج دلپارتيات بواحد اللعيبة على شكل "V" سميتها ل" ڤي لفمي"؛ لپارتية اللي كاينة ف التلت 1/3 اللوراني كاتسما بحلقومية (منسوبة للحلقوم)، ولپارتية اللي كاينة فالتلتين 2/3 لقداميين كاتسما بفمية (منسوبة للحفرة لفمية).

هاد الزونات كلها و التعصاب ديالو ، التلت اللوراني كايتعصب بلعصب اللسانوحلقومي الجويجة لقلقولية التاسعة (N IX) و التلتاين لقداميين كايتعصبو بلعصب لكمّاري الجويجة لقلقولية السابعة (N VII)

عيون لكلامعدل

  تقدر تزيد شوف بزاف د صور و معلومات ديال Tongues ف ويكيميديا كومنز. 
هادي زريعة ديال مقالة خاصها تّوسع. تقدر تشارك ف لكتبة ديالها.