Ambox important.svg مقالة ؤلا فقرة ناقصينها عيون لكلام.
لمعلومات لّي ف هاد لمقالة ؤلا هاد لفقرة ناقصين ف توتيق، خاصّ يتزادو فيها عيون لكلام باش تكون موتوقة. شوف هنا كيفاش تزيد لعيون.

اللسان (ب لاتينية Lingua، بالسوسية ⵉⵍⵙ إيلس) هو واحد لعضو ݣلضمي كاين فلجوف الفمي، عندو خدامي موهيمين فلعيشة ديالنا واللي هيا: الدوقان، السريط، كاتعاون على لهريد دلماكلة وحتا كاتعاون ف لهضرة و التخراج الصحيح دلكلمات فاللوغة وكاين ݣاع عيلم سميتو علم اللسانيات اللي كايقرا على اللوغات .

اللسان

لاناطومي ديال اللسانعدل

اللسان كايتقسم على جوج ديال لقشايف (قِطَع):

لكسدة دلسان (كايتحرك)

الجدر دلسان (جامد)

لكسدة براصها كاتقسم لجوج دلپارتيات بواحد اللعيبة على شكل "V" سميتها ل" ڤي لفمي"؛ لپارتية اللي كاينة ف التلت 1/3 اللوراني كاتسما بحلقومية (منسوبة للحلقوم)، ولپارتية اللي كاينة فالتلتين 2/3 لقداميين كاتسما بفمية (منسوبة للحفرة لفمية).

هاد الزونات كلها و التعصاب ديالو ، التلت اللوراني كايتعصب بلعصب اللسانوحلقومي الجويجة لقلقولية التاسعة (N IX) و التلتاين لقداميين كايتعصبو بلعصب لكمّاري الجويجة لقلقولية السابعة (N VII)

عيون لكلامعدل

  تقدر تزيد شوف بزاف د تّصاور و لمعلومات ديال Tongues ف ويكيميديا كومنز.
 
هادي زريعة ديال مقالة خاصها تّوسع. تقدر تشارك ف لكتبة ديالها.