Ambox important.svg مقالة ؤلا فقرة ناقصينها عيون لكلام.
لمعلومات لّي ف هاد لمقالة ؤلا هاد لفقرة ناقصين ف توتيق، خاصّ يتزادو فيها عيون لكلام باش تكون موتوقة. شوف هنا كيفاش تزيد لعيون.
ماتّخلعش! هاد لميصاج مديور باش تشوفو لفرقة ديال الصيانة و لمراجعة د لمقالات، و ماكيعنيش بلي درتي شي غلط!


حواءنّݣليزية Eve، ب لعبرية חַוָּה، ب سريانية ܚܰܘܳܐ) شخصية ف سفر التكوين ف لكتاب لمقدس لعبري. على حساب لقصة لأصلية ف الديانات لإبراهيمية، حواء هي لمرا لّولة ولكن على حساب ليهودية عطى لبلاصة ل ليليت تاهيا تتعرف حواء بسمية مرت آدم.[ماواضحش]

حواء
حواء
معلومات عامة
زيادة 3760 قبل لميلاد
جنات عدن
لموت قيمة مجهولة
لحرفة معاون
لفاميلة
لواليد لا قيمة
لواليدة لا قيمة
شريك آدم
لولاد قابيل
Azura
Awan
شيت
هابيل
أقليما

ف لفصل التاني ف سفر التكوين، خلق الله حواء من ضلع آدم باش تكون رفيقة ديالو. كان آدم مكلف ب لحراسة تاع جّنة قبل ماتخلق حواء، و ماكانتش حاضرة ملي أمر الله آدم باش ماياكلش لفاكهة لمحرمة وخا كانت عارفة. ومن بعد ماݣاليها حنش بلي راه ماغاتقتلهاش و غاتجيبليها النفع تتقسم لفاكهة معا آدم، و قبل ماياكلو من شجرة لحياة، تيتطردو من جنة عدن. تتختالف لكنائس لمسيحية بطريقة لي تاتشوفو بيها لعصيان تاع آدم و حواء لله، و تعاقبو ݣاع لبشر على ديك لفعال. تتحمل التعاليم لمسيحية و ليهودية آدم و حواء مستوى آخر من لمسؤولية تاعت سقوط.

عيون لكلامعدل

 
هادي زريعة ديال مقالة خاصها تّوسع. تقدر تشارك ف لكتبة ديالها.