موضيل:Border

{{{1}}}

شرح د لقالب[شوف] [عدل] [تاريخ] [تحديت]
Information icon4.svg قالب ؤلا شرح لقالب مامطرجمش. عافاك عاون ف طّرجامة ديالو.


This template is used to place a border around text. Note, to add a border to an image use the |border parameter in [[File:...]] (see Wikipedia:Picture tutorial).


سانطاكسعدل

Basicعدل

Basic usage is {{border|element}}, where element is the image, text, etc around which the border is to appear. The border will be a solid light grey color (#ddd) and 1px (1 pixel) wide (default settings; see below).

{{border|Abc}}Abc

All options show:

{{border |element |display=display |width=width |style=style |style2=2nd style |color=color |lh=line height}}
{{border |Abc|width=2px|style=dotted |color=red}}Abc

پاراميطراتعدل

element
(required) The element (image, text, etc) around which the border is to appear.
display The element's display method
inline-block (default if the parameter is not used), block, inline, table, flex, etc.
width
The width (thickness) of the border (default is 1px).
style The border's style
solid (default if the parameter is not used), dotted, dashed, double, groove, ridge, inset or outset.
style2
Additional CSS properties can be used in this template.
color
The border's color (default #ddd, otherwise recommend a named color).
Inline of elementعدل
noinline
Set |noinline=<anytext> to replace the default inline-block display style.
Some text Abc
Inline reading Abc

شوف تاعدل