Ambox important.svg مقالة ناقصينها تصاور. هاد لمقالة ناقصينها تصاور، حاول تزيد تصاور ماعليهاش كوپيرايت ف/من كومنز. باش تعرف كيفاش تزيد تصويرة ف مقال، شوف دّوزان.
Ambox important.svg مقالة زنقة ماكاتخرجش. هاد لمقالة زنقة ما كاتخرجش، ما كاتوصّل ل تا شي مقالة خرة، حاول تزيد فيها ليانات د مقالات خرين كاينين ف لموسوعة.

فلان نتوى ديالو فلانة والجماعة ديالو ل غاشي (بلعربية: شخص ، باللاتينية: Personna) هوّا واحد لمفهوم فلسافي كايمعني على الدات لبنادمية لواعية و اللي قادّة على التخمام . هادشي من جيهة، و من جيهة خرا هيا واحد الدات اللي كادير داكشي اللي بغات وفنفس لوقيتة مسؤولة على فعايلها. هاد الدات لواعية بداتها براصها كاتعتابر شي حاجة اللي مشبكة و ماساهلش باش نعرفو لجوهر ديالها حيتاش داخلين فيها بزاف ديال لبعايد: بيولوجية و پسيكولوجية و مجماعية. بلحق هادي تبرزيطة ؤ خلات بزاف ديال لفلاسفا يحيرو فيها و يسولو على شنوهوّا مول هاد لجوهر.

لفرق بين فلان و بنادمعدل

لفلسافة النݣلوميريكانية خرّجات فهاد اللخر واحد التفريقة بين لمفهوم ديال "بنادم" ؤ "فلان" و بان سّاع باللي هاد تفريقة عندها واحد نتايج كبيرة على الشوفة ديالنا لمسايل اللي كاتعلق بلخصايل لملاح ولا لقباح و اللي خاصها تخلي لفلاسفي يݣر ؤلالا فلحق ديال لمضغة ولا بيجّو فلعيشة( بحال فلمسالة دالجهيض). على حساب لواحد لفلاسفي من لافاك ديال كامبريدج سميتو سانجير زمم فكناشو "خصايل مطبقة" جوج تعريفات :

•اللولانية بيولوجية بلبيان ، كاتݣول باللي بنادم هوا واحد لكاين حي، كايتنسب للطاسيلا ديال هوموساپيانز ساپيانز، هاد تامناسبيت كايمكن تكونفيرما بالتبقشيشات اللي تدارو على لكروموزومات ديالو .

•الجاوجة، سانجير عاود فيها تعريفة اللي عطاها الدياني لپروتسطانتي جوزيف فليتشر "الليستة دلورّايا دتابنادميت" وهوما : لواعي و لكونطرول ديال راصو ، لمعنى ديال لفايت و الجّاي، ولقدّان على الدخول فعلاقة معا الناس لخرين، لهضرة معا الدّوار(المحيط) ديالو و تافضوليت.

باش يوكد فهامتو لكلمة دفلان، سانجير غادي يتكا على لفلسافة ديال جون لوك اللي كاتݣول باللي " فلان هوا واحد لكاين مطور وكايخمم واللي كايريزوني(عقلاني) و اللي كايعرف راصو كيما راصو ،هوّا نفس الشي اللي كايفكر فزماني ومكاني مبدلين ". داكشي علاش لمضغة و لبيجو و لبرهوش و لمعضّر فعقلو و لمهزوز(لحمق) ماكايتحسبوس كيما فلانات ولايني هوما بنادميا ؤصافي، وزاد عليهوم حتا الناس اللي فلكوما و اللي مشات لميموار ديالهوم .

لحاصول ومافيه ، يلا تبعنا هاد التعريفات اللي تعطاو اللولانية كاتمعني على لمفهوم دبنادم و الجاوجة كاتمعني على لمفهوم دفلان ، نقدرو سّاع نݣولو باللي كاينين بنادميا اللي ماشي فلانات. [1]

عيون لكلامعدل

  تقدر تزيد شوف بزاف د صور و معلومات ديال People ف ويكيميديا كومنز.